نمایش دادن همه 2 نتیجه

 • تصحیح رایتینگ آیلتس

  تصحیح رایتینگ آیلتس- آکادمیک

  دوست من

  لطفاً متن تسک های 1 و 2 خودتو با رسید پرداخت، به آدرس

  vahid_ghaeminejad@yahoo.com

  ارسال کن. بیست و چهار ساعت بعد، نمره احتمالی در آزمون اصلی بهمراه اشکالات و توصیه ها و معرفی منابع به همون ایمیل خودت ارسال میشه

 • تصحیح رایتینگ آیلتس

  تصحیح رایتینگ آیلتس- جنرال

  دوست من

  لطفاً متن تسک های 1 و 2 خودتو با رسید پرداخت، به آدرس

  vahid_ghaeminejad@yahoo.com

  ارسال کن. بیست و چهار ساعت بعد، نمره احتمالی در آزمون اصلی بهمراه اشکالات و توصیه ها و معرفی منابع به همون ایمیل خودت ارسال میشه