نمایش یک نتیجه

 • نگارش SOP

  نگارش SOP-پذیرش در مقطع دکتری

  دوست من

  بعد از ارسال رسید پرداخت، به آدرس

  vahid_ghaeminejad@yahoo.com

  یه پرسشنامه برات ارسال میشه که باید به درستی به همه سئوالاتش جواب بدی. از این جواب ها برای نوشتن انگیزه نامه استفاده میشه. بعد از ارسال پرسشنامه تکمیل شده، کمتر از هفت روز کاری انگیزه نامت ارسال میشه