محاسبه ظرفیت باربری مکانیک خاک

تومان1,000,000

 K و ضرایب Ks محاسبه ضریب

در حالت سکون، اکتیو و پسیو

توضیحات

محاسبه ظرفیت باربری مکانیک خاک

نرم افزار محاسبه ظرفیت باربری مکانیک خاک و ترسیم شیت های آزمایشگاهی مخصوص مهندسین جهت تست های خاک پی های مربعی پی های نواری پی های گسترده

محاسبات نشت و همچنین محاسبات آزمایش برش مستقیم و ترسیم نمودار دانه بندی خاک

در حالت سکون، اکتیو و پسیو  K در خاک و محاسبه ضرایب Ks بدست آوردن ضرب

فرمول نویسی شده و تنها نیاز به جایگذاری اطلاعات پروژه و اعداد دارد

اطلاعات ارائه شده به سازمان نظام مهندسی تهران باید در قالب این فایل اکسل باشد

جهت جستجوی فایل های بیشتر، به صفحه فایل های اکسل کاربردی مراجعه نمایید

ظرفیت باربری مکانیک خاک چیست؟

ساختمان ها برآیند نیروهای افقی و عمودی وارد آمده بر خود را به خاک زیرین خود انتقال می دهند

نیروی عمودی که مشخصاً وزن بوده و شاخص ترین نیروی افقی باد است

بنابراین محاسبه ظرفیت باربری مکانیک خاک در محل احداث ساختمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است

برای آزمایش مکانیک خاک ، ابتدا حفاری های ماشینی و دستی خاک صورت می گیرد تا به خاک مناسب در عمق های مختلف دسترسی حاصل شود

  با انجام آزمایش تیپ خاک تعیین شده و میزان ظرفیت باربری آن مشخص می گردد

همچنین اگر مشخص شد که خاک دستی در پهنه احداث ساختمان وجود دارد ،باید بعد از حفاری و رسیدن به آن عمق از زمین، بلوکاژ انجام شده و سپس ساخت فونداسیون اجرا گردد

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون ژئوتکنیک و آگاهی از نحوه نمونه برداری و انجام آزمایش های مختلف در آزمایشگاه های مکانیک خاک به اینجا مراجعه نمایید

09303953191 شماره تلفن پشتیبانی فنی فایل